Algemene voorwaarden

Versie: oktober 2019

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen die Mignon Vlasblom uitvoert, handelend onder de naam: Mignon Vlasblom Fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Mignon Vlasblom Fotografie.

Gegevens fotografe
Website: www.mignonvlasblomfotografie.nl
Telefoon: 0645128158
Kvk: 75905256

Ook in het bezit van een BTW nummer.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die Mignon Vlasblom Fotografie verwerkt zijn uw eigen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Mignon Vlasblom Fotografie verwerkt:
– naam, telefoonnummer, emailadres en indien nodig adresgegevens
– Mignon Vlasblom Fotografie legt persoonsgevoelig beeldmateriaal vast in de vorm van foto’s

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mignon Vlasblom Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mignonvlasblomfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mignon Vlasblom Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die Mignon Vlasblom Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen persoonsgegevens
Mignon Vlasblom Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mignonvlasblomfotografie.nl
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mignon Vlasblom fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Mignon Vlasblom Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Mignon Vlasblom Fotografie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mignonvlasblomfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Mignon Vlasblom Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte. Mignon Vlasblom Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mignon Vlasblom Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mignon Vlasblom Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Auteursrecht foto’s
– Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij Mignon Vlasblom Fotografie.
– Het is niet toegestaan foto’s van Mignon Vlasblom Fotografie, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
– Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
– Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
– Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
– De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, Social Media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken.

Bewaren bestanden
Mignon Vlasblom Fotografie zal de geleverde bestanden bewaren naar de wettelijk verplichte termijn. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden.

Aanbetaling
Voorafgaand van de fotoshoot wordt er een aanbetaling van 20% van de prijssom gedaan. Dit is om de afspraak te bevestigen en de kosten te dekken in verband met eventuele afmelding of annulering. Voor meer informatie over annulering of wijziging van de afspraak zie: annulering van de fotoreportage.

Kosten fotoshoot
De kosten van een fotoshoot bij Mignon Vlasblom Fotografie verschillen per pakket. Een klein pakket kost 75,-. Een middel pakket kost 165,- en een groot pakket kost 210,-.

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten die gelden vanaf 10 km buiten Ridderkerk. Voor de extra kilometers wordt 0,20 cent per km in rekening gebracht.

Kosten van extra digitale bestanden

Los digitaal HR bestand: € 7,50

5 HR bestanden: €35,00

10 HR bestanden: €67,50

15 HR bestanden: €104,00

20 HR bestanden: €130,00

Aanlevering foto’s
Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen. De foto’s worden voor afgaand aan het leveren per galerij in Pixieset geüpload. Deze galerij wordt beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. Hierin de foto’s uitgekozen worden door de klant. De digitale bestanden worden naar de klant via Wetransfer verzonden. De eventuele afdrukken of fotoboeken worden aangetekend per post verzonden en bij u thuis bezorgd. Digitale bestanden worden altijd in JPEG formaat  aangeleverd. Mignon Vlasblom Fotografie levert geen RAW-bestanden.

Social Media

Mignon Vlasblom Fotografie stuurt de foto’s tweemaal op. Eenmaal op hoge resolutie, deze bestanden zijn geschikt om af te drukken. De andere foto’s bevatten het logo van Mignon Vlasblom Fotografie en worden geleverd in een klein formaat, deze bestanden zijn bedoeld om te delen op Social Media. Mignon Vlasblom Fotografie taggen is niet verplicht, maar wel erg leuk!

Door een fotoshoot bij Mignon Vlasblom Fotografie te boeken ga je akkoord dat de foto’s voor commerciële doeleinden gebruikt zullen worden op de website en op Social Media. Wilt u dit niet? Geef dit dan voorafgaand aan de fotoshoot aan bij Mignon Vlasblom Fotografie.

De beelden mogen niet zonder toestemming van Mignon Vlasblom Fotografie gebruikt worden voor commerciële doeleinden. ​

Bewerking van de foto’s
De foto’s worden door Mignon Vlasblom Fotografie persoonlijk zorgvuldig uitgezocht en bewerkt. Dit houd in dat ik let op kleur, contrast en compositie. Wil je extra nabewerking? Daar vraagt Mignon Vlasblom Fotografie een vergoeding van €10,- per bestand. Foto’s van Mignon Vlasblom Fotografie mogen niet zonder toestemming bewerkt worden door de klant. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en/of bijgesneden.

Annulering van de reportage
Als de fotoshoot geannuleerd wordt door persoonlijke omstandigheden worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Wel wordt er in overleg een nieuwe datum gepland.

Als de fotoshoot binnen 24 uur voor de reportage afgezegd wordt zonder reden, wordt er 30% van de prijs van de fotoshoot in rekening gebracht, bovenop de al betaalde 20%. Als de klant niet op komt dagen zonder afmelding dient het volledige bedrag betaald te worden.

Alle fotoshoots die Mignon Vlasblom aanbiedt, met uitzondering van de lifestyle newborn fotoshoots, vinden buiten plaats. Mocht door het weer de fotoshoot niet door kunnen gaan, dan kan er kosteloos binnen twee weken een nieuwe datum geprikt worden.

Fotoboek bestellen
Levertijd van de producten verschilt per product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Mignon Vlasblom Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Mignon Vlasblom Fotografie is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Het album kan aangetekend per post worden verstuurd indien gewenst of worden opgehaald (dit laatste geniet de voorkeur uit veiligheidsoverwegingen). Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Mignon Vlasblom Fotografie goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit Mignon Vlasblom Fotografie naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is Mignon Vlasblom Fotografie niet aansprakelijk. Mocht er schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden.

Disclaimer
Mignon Vlasblom Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Mignon Vlasblom Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Mignon Vlasblom Fotografie.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Mignon Vlasblom Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.